Styrande dokument
Göteborgs Stad
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen - Riktlinjer
N010G00552 Version: 3
Gällande from 04/21/2021
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads riktlinje för ledsagning enligt socialtjänstlagen

(H 2018 nr 112, P 2018-06-07, § 20, Dnr 1368/17 redaktionellt på delegation 2021-02-18, dnr 0110/20)Göteborgs Stads riktlinjer för ledsagning enligt socialtjänstlagen.pdf (229 KB)


2021-04-21 02:00:50
2021-04-19 12:38:31
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Nina Bergman/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad