Styrande dokument
Göteborgs Stad
Stadsmiljö
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 - Plan
N010G00213 Version: 6
Gällande from 09/02/2023
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030

(P 2011-09-08 § 11, H 2011:113, H 2020 nr 274, P 2020-12-10, § 18, Dnr 1192/18, Redaktionellt på delegation 2022-02-04, Dnr 0110/21. H 2023 nr 3, P 2023-01-26 §20, Dnr 0044/22, H 2023 nr 92, P 2023-06-08 § 5, Dnr 0227/23)Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030 reviderad enl beslut i KF 2023-06-08 § 5.pdf (8012 KB)


2023-09-02 02:00:44
2023-09-01 07:53:01
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad

Tidigare fastställare: Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad