Styrande dokument
Göteborgs Stad
Äldreomsorg
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen - Riktlinjer
N010G00205 Version: 5
Gällande from 02/12/2021
Handläggare: Louise Odengard
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

(H 2014 nr 71, P 2014-06-05, § 20, Dnr 1133/11, H 2020 nr 289, P 2021-01-28, § 18, Dnr 0403/19)Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.pdf (243 KB)


2021-02-12 02:00:58
2021-02-11 10:50:52
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad