Styrande dokument
Göteborgs Stad
Utbildning
Gemensamt för staden
Göteborgs Stads policy för måltider - Policy
N010G00755 Version: 2
Gällande from 02/22/2023
Handläggare: Christina Eide
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Göteborgs Stads policy för måltider

(H 2021 nr 251, P 2021-12-09 § 14, Dnr 0417/20. Redaktionellt på delegation 2023-02-21, dnr 0044/22)Göteborgs Stads policy för måltider.pdf (355 KB)


2023-02-22 02:01:00
2023-02-21 10:21:05
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Magnus Junsäter/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad