Verksamhetshandbok
Funktionsstöd
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Bistånd, insats och service
När utförare inte är valbar enligt LOV inom daglig verksamhet - Rutin
N161A00027 Version: 2
Gällande from 01/04/2022
Handläggare: Jonas Stenbäck
Fastställare: Yvonne Pontén
 

När utförare inte är valbar enligt LOV inom daglig verksamhetRutin när utförare inte är valbar - LOV.pdf (134 KB)


2023-12-14 09:48:25
2022-12-21 08:45:56
2022-01-04 02:01:15
2021-12-22 14:02:19
2021-12-22 14:02:04
Yvonne Pontén/Funktionsstod/GBGStad
Yvonne Pontén/Funktionsstod/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad

Tidigare fastställare: Monica Sörensson/Funktionsstod/GBGStad