Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Äldreomsorg
LOV i hemtjänsten
Göteborgs Stads rutin för informationsöverföring mellan privata utförare och Göteborgs Stad - Rutin
SOCA00252 Version: 1
Gällande from 11/15/2021
Handläggare: Jonas Stenbäck, Johanna Rådelöv, Charlotte Nyberg
Fastställare: Camilla Blomqvist
 

Göteborgs Stads rutin för informationsöverföring mellan privata utförare och Göteborgs Stad

Syftet med rutinen är att tydliggöra hur informationsöverföring ska ske när flera utförare är involverade kring den enskildes omsorg.Göteborgs Stads rutin för informationsöverföring mellan privata utförare och Göteborgs Stad.pdf (184 KB)


2024-05-21 12:29:07
2023-02-28 08:22:40
2022-12-19 08:26:01
2021-11-18 08:55:43
2021-11-17 09:48:05
2021-11-15 09:14:48
2021-11-15 09:14:25
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Karin Manhem/AldreVardOmsorg/GBGStad
Karin Manhem/AldreVardOmsorg/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

Tidigare fastställare: Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad