Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Vård och behandling
Värmebölja - Stödmaterial (Stödjande dokument)
SOCA00030 Version: 7
Gällande from 06/05/2023
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Värmebölja

Allmänna råd till vård och omsorgspersonal vid värneböljor.
Extrem värme är farligt för alla, men äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. En värmebölja kan innebära ökning av antalet dödsfall och ohälsa i dessa grupper .

Länkar till nationella kunskapsstöd kring hälsoeffekter av värmeböljor, samt vägledning:
Folkhälsomyndighetens sida om Värmeböljor - vägledning till handlingsplaner.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om värmeböljor.
Kunskapsguidens sida om Värmebölja - att förebygga och hantera dess effekter.


Råd vid värmeböljor som är anpassade för olika målgrupper; legitimerad personal, vård och omsorgspersonal samt chefer.

Användande av fläkt och AC inom vård och omsorgsboende ska följa den regionala rutinen
Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar.

2024-01-18 14:24:06
2023-10-05 11:17:50
2023-07-03 07:58:48
2023-06-05 09:20:05
2023-06-05 09:19:55
2023-06-05 09:19:47
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad