Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Ordination och delegering inom hälso- och sjukvård
Riktlinje för ordination och delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder - Riktlinjer
SOCA00365 Version: 13
Gällande from 04/15/2024
Handläggare: Björn Vesterlund, Marie Landekrans
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Riktlinje för ordination och delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder

Här hittar du Göteborg Stads riktlinje för ordination och delegering, samt reservblanketter för signering, ordination, och delegering.Reservblankett Signeringslistor sjukvårdande behandling (enstaka).docx (80 KB)
Reservblankett Signeringslistor sjukvårdande behandling (flera).docx (74 KB)
Göteborgs Stads riktlinje för ordination och delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder (2024).docx (105 KB)
Reservblankett delegeringsbeslut arbetsterapeut.docx (77 KB)
Reservblankett delegeringsbeslut fysioterapeut.docx (77 KB)
Reservblankett delegeringsbeslut sjuksköterska.docx (71 KB)
Reservblankett Överlämnande av ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd.docx (75 KB)
Vägledning för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom ÄVO, FFS och SFSV (24-04).docx (68 KB)
Checklista andningsrelaterad vård (2024-01).docx (56 KB)


2024-04-15 08:53:16
2024-04-15 08:51:54
2024-04-15 08:51:49
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad