Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Vård och behandling
Riktlinje för behandling med tippbord (tippbräda) - Riktlinjer
SOCA00072 Version: 5
Gällande from 01/03/2024
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Marie Landekrans
 

Riktlinje för behandling med tippbord (tippbräda)

Nedanstående dokument innehåller riktlinje för behandling med tippbord som syftar till att säkerställa att legitimerad personal identifierar risker och förebygger vårdskador, samt bilaga som stöd vid utprovning och behandling.Göteborgs Stads riktlinje för behandling med tippbord (tippbräda).docx (305 KB)
Bilaga Behandling tippbord (tippbräda).docx (536 KB)


2024-01-03 15:43:38
2024-01-03 15:42:46
2024-01-03 15:42:02
2024-01-03 15:40:53
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad