Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Informationsöverföring och samverkan
Informationsöverföring mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst - Rutin
SOCA00039 Version: 4
Gällande from 05/14/2024
Handläggare: Eva Silow, Karin Malmberg
Fastställare: Babbs Edberg
 

Informationsöverföring mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst


Informationsöverföring är viktig för att säkerställa att alla som deltar i vård och behandling har tillgång till den information som behövs för att ge god vård. Information sker både skriftligt och muntiligt. All personal inom vård och omsorg ska ha tillgång till den information som de behöver för sitt arbete. Beskrivning finns i bifogat dokument.

Länk till SBAR -kommunikationsstöd2020-08-31 Blankett informationsöverföring.pdf (243 KB)
2020-08-13 Informationsöverföring rutin.pdf (232 KB)
211109 Presentation av Rutin för informationsöverföring ver 2 (005).ppt (2123 KB)


2024-05-14 02:00:56
2024-05-06 11:39:06
2024-05-06 11:38:34
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad