Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Äldreomsorg
LOV i hemtjänsten
Göteborgs Stads rutin för att hantera väntelista (kö) när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet - Rutin
SOCA00249 Version: 1
Gällande from 11/15/2021
Handläggare: Jonas Stenbäck, Johanna Rådelöv, Charlotte Nyberg
Fastställare: Camilla Blomqvist
 

Göteborgs Stads rutin för att hantera väntelista (kö) när privat utförare av hemtjänst inte är valbar/ej har kapacitet

Privat utförare av hemtjänst har möjlighet att ange ett så kallat kapacitetstak för det antal timmar som utföraren kan utföra per månad. När detta kapacitetstak är nått alternativt att utföraren vill sänka sitt kapacitetstak kan utföraren inte ta emot uppdrag för nya brukare. Utföraren är då inte längre valbar. I sådan situation ska brukare ha möjlighet att sätta upp sig på väntelista (kö) för att kunna välja utföraren när utföraren åter har kapacitet att ta emot nya uppdrag. Syftet med denna rutin är att beskriva ansvarsfördelning och aktiviteter som ska genomföras när sådan situation uppstår samt hur väntelistan ska hanteras.Göteborgs Stads rutin för att hantera väntelista.pdf (185 KB)


2024-05-24 13:51:56
2023-02-28 08:21:39
2022-12-19 08:25:15
2021-11-18 08:55:33
2021-11-17 09:42:18
2021-11-15 09:10:26
2021-11-15 09:09:58
Catrine Källström/AldreVardOmsorg/GBGStad
Karin Manhem/AldreVardOmsorg/GBGStad
Karin Manhem/AldreVardOmsorg/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad

Tidigare fastställare: Jonas Stenbäck/Funktionsstod/GBGStad