Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Äldreomsorg
Gemensamt ÄVO / Samverkan och informationsöverföring
Samverkan, tillsammans med och för individen - Rutin
SOCA00380 Version: 3
Gällande from 04/22/2024
Handläggare: Annelie 2 Johansson, Eva Silow, Johanna Ottosson, Monika Malmborg
Fastställare: Babbs Edberg
 

Samverkan, tillsammans med och för individen

I Göteborgs Stad ska den enskilde patienten/hyresgästen/gästen/omsorgstagaren ha en central roll i samverkan vilket bidrar till en god och säker personcentrerad vård och omsorg.

Den här rutinen beskriver samverkan med och för individen mellan region och kommun samt
inom Göteborgs stads verksamheter, inklusive externa utförare hemtjänst samt daglig verksamhet.
Rutinen gäller för personer i alla åldrar.

Nedan ligger också en anvisning hur hemtjänst samverkar.
med myndighet eller kommunal hälso- och sjukvård. då behov uppstår.

Denna rutin ersätter den tidigare rutinen för Teamsamverkan/tvärprofessionell samordningSamverkan med och för individen, Rutin.docx (112 KB)
Instruktion för hur utförare hemtjänst ska involveras vid behov av samordnad individuell planering (SIP).docx (84 KB)


2024-04-22 02:00:19
2024-04-09 07:23:31
2024-04-09 07:23:03
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad