Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Informationsöverföring och samverkan
Samverkan kring verksamhetsfrågor - Rutin
SOCA00043 Version: 3
Gällande from 10/05/2023
Handläggare: Eva Silow, Karin Malmberg
Fastställare: Katarina Meuller
 

Samverkan kring verksamhetsfrågor


Denna rutin kompletterar innehållet i Göteborgs stads rutin för samverkan med och för individen och riktar sig till Göteborgs stads vård- och omsorgsverksamheter, inklusive privata utförare hemtjänst samt daglig verksamhet.

Rutinen beskriver den samverkan som handlar om verksamhetsfrågor (ej individärenden). Denna typ av samordning sker för att koordinera resurser och arbetsinsatser utifrån det gemensamma uppdraget; en god och nära vård och omsorg. Syftet är att skapa förutsättningar för att förbättra kvaliteten, effektiviteten och patientsäkerheten inom vården och omsorgen.Detta dokument ersätter den tidigare rutinen 
Samverkan i verksamhetsfrågor mellan kommunens hälso- och sjukvård och utförare av vård- och omsorgsinsatser.
Länk

2023-10-05 02:00:52
2023-10-02 11:51:22
2023-10-02 11:51:07
2023-10-02 11:50:48
2023-10-02 11:49:26
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad