Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal
Kontakt med legitimerad personal - Riktlinjer
SOCA00019 Version: 10
Gällande from 02/07/2024
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Kontakt med legitimerad personal

Här hittar vård- och omsorgspersonal riktlinjer för i vilka situationer legitimerad personal ska kontaktas, efter samråd med den enskilde.

Sjuksköterskor hittar riktlinje för kontakt med läkare samt rutin för kontakt med Beredskapsjouren. Detta uppdrag utförs av Läkarjouren.Kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.docx (73 KB)
Beredskapsjouren Göteborg 221001.pdf (237 KB)
Kontakt med SSK (2023).docx (99 KB)
Kontakt med Läkare 221010.docx (61 KB)


2024-02-07 13:11:54
2024-02-07 11:42:53
2024-02-06 12:48:43
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad