Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Bistånd, insats och service
Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen - Anvisning
SOCA00154 Version: 3
Gällande from 01/26/2024
Handläggare: Caroline Öberg
Fastställare: Yvonne Pontén
 

Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen

(H 2018 nr 112, P 2018-06-07, § 20, Dnr 1368/17, antagen 2019-01-30 reviderad 2019-06-05 av avdelningschef Ä/HS och IFO/FH/Stadsledningskontoret)Göteborgs Stad anvisning för ledsagning enligt socialtjänstlagen.pdf (240 KB)


2024-01-26 02:00:15
2024-01-25 13:30:38
2024-01-25 13:15:28
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Caroline Öberg/Funktionsstod/GBGStad
Staffan Berntsson/Funktionsstod/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad