Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Vårdhygien
Vårdhygien - Riktlinjer
SOCA00109 Version: 7
Gällande from 08/11/2022
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Vårdhygien


Dessa riktlinjer vänder sig till all vård och omsorgspersonal inom kommunal vård och omsorg.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att följa basala hygienrutiner.

Gällande riktlinjer inom kommunal vård och omsorg.
I kapitel blodburen smitta beskrivs åtgärder samt den lokala anvisningen som ska vidtas vid stick och skärskada eller stänk i ögonen. I kapitel rengöring och desinfektion finns information och instruktion om rengöring av hjälpmedel.

Riktlinjerna beskriver inte tekniskt genomförande av varje moment. För detta hänvisas i första hand till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar.

Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard vänder sig till chefer.
Det är en enkel flerstegs­modell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fort löpande förbättringsarbete

2024-01-18 14:24:59
2023-10-05 11:21:14
2023-07-03 08:01:10
2023-03-16 09:07:41
2022-11-24 10:29:13
2022-08-11 12:42:32
2022-08-08 10:19:12
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Marie Landekrans/AldreVardOmsorg/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad