Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Vårdhandbok, nationell
Vårdhandbok - Stödmaterial (Stödjande dokument)
SOCA00018 Version: 2
Gällande from 11/15/2021
Handläggare: Eva Silow, Karin Malmberg
Fastställare: Babbs Edberg
 

Vårdhandbok

Den nationella vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
Via nedanstående länk hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Vårdhandboken

2023-07-24 11:53:38
2023-04-03 07:20:59
2022-11-14 07:15:27
2022-11-13 11:42:26
2021-11-15 02:01:05
2021-11-14 16:07:01
2021-11-14 16:06:27
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Eva Silow/AldreVardOmsorg/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad

Tidigare handläggare: Vivi-Anne Ogeman/AldreVardOmsorg/GBGStad