Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Läkemedelshantering
Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård - Riktlinjer
SOCA00048 Version: 14
Gällande from 02/08/2024
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård


Här kan du som sjuksköterska och/eller omsorgspersonal samt chef hitta riktlinjer för läkemedelshantering. Riktlinjen ska kompletteras med lokal rutin för varje enhet/boende,
Den lokala rutinen ska beskriva vem som gör vad, hur man gör det samt när man gör det.

Signeringslistor hämtas i IT-stödet PMO för journalföring av sjuksköterska.

Länk till Läkemedelsnära produkter, avsnitt om diabetes

Länk till Apoteket AB som levererar dosförpackade läkemedel

Länk till riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift Verksamhetshandbok Gemensam SDF .

Länk till Vårdhandbokens kapitel om cytostatika
Länk till Läkemedelsverket


Riktlinje Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård (2024).docx (191 KB)
2 Lokal rutin för läkemedelshantering (2022).docx (63 KB)
3 Ansvarsövertag för läkemedelshantering (Stödmaterial).docx (65 KB)
4. Signeringslista stående läkemedel. (2019).docx (76 KB)
5. Vid behovslista (2017).docx (30 KB)
6. Signeringslista insulin och P-Glucos (2021).docx (32 KB)
7. Förbrukningsjournal-Narkotika (2022).docx (30 KB)
8. Signaturförtydligande (2017).docx (30 KB)
Checklista vid svinn av narkotikaklassat läkemedel.docx (70 KB)


2024-02-08 09:46:09
2024-02-08 09:44:59
2024-02-08 09:44:51
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad