Verksamhetshandbok
Gemensam ÄVO FFS och de fyra socialförvaltningarna
Hälso- och sjukvård
Egenvård
Egenvård - Riktlinjer
SOCA00014 Version: 9
Gällande from 03/29/2023
Handläggare: Marie Landekrans, Björn Vesterlund
Fastställare: Björn Vesterlund
 

Egenvård


Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövar bedömt att
en person kan utföra med hjälp av någon annan eller själv kan utföra.

Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam egenvårdsrutin.

Egenvårdsbedömning och planering ska vara dokumenterad.

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas då personen behöver insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

I Meddelandeblad Nr 1/2023 förtydligas nya regler för egenvård.

2024-01-18 14:21:05
2023-10-05 11:13:29
2023-07-03 07:46:05
2023-03-29 09:28:33
2023-03-29 09:28:23
2023-03-29 09:28:14
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Björn Vesterlund/AldreVardOmsorg/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad
Ändrad