Verksamhetshandbok
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorg
Samverkan
Rutin för samverkan SAMSA - Rutin
N160A00033 Version: 2
Gällande from 01/11/2024
Handläggare: Annelie 2 Johansson
Fastställare: Babbs Edberg
 

Rutin för samverkan SAMSA

Syftet med rutinen är att utifrån in- och utskrivningsprocessen tydliggöra informationsöverföringen i SAMSA under helger och röda vardagar. Rutinen gäller för medarbetare på Trygghetsjouren och inom hemtjänsten.Rutin för samverkan i SAMSA under helger och röda dagar.pdf (173 KB)


2024-01-11 02:01:19
2024-01-10 13:58:04
2024-01-10 13:57:23
2024-01-10 13:54:45
2024-01-10 13:54:44
2024-01-10 13:54:43
2024-01-10 13:54:42
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Annelie 2 Johansson/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad