Verksamhetshandbok
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Äldreomsorg
Hemtjänst / Vid akuta händelser inom hemtjänst
Rutin vid oväntat dödsfall i ordinärt boende, hemtjänst - Rutin
N160A00014 Version: 4
Gällande from 01/31/2024
Handläggare: Monika Malmborg
Fastställare: Babbs Edberg
 

Rutin vid oväntat dödsfall i ordinärt boende, hemtjänst


Varje enskilt dödsfall kräver samordning och samarbete om vad som behöver göras, när och av vem.

Medarbetare i hemtjänsten:


  1. Du ska inte vara ensam kvar i bostaden om du upptäcker att en omsorgstagare dött. Kontakta en arbetskamrat som kan vara tillsammans med dig i bostaden.

  2. Om du vet att omsorgstagaren inte är inskriven i kommunala hälso- och sjukvård (hemsjukvården) ring 112.

  3. Om omsorgstagaren har hemsjukvård kontakta dem. Kontakta även hemsjukvården om du är osäker på om omsorgstagaren har hemsjukvård. Använd kommunikationsstödet SBAR i kontakten med sjuksköterska. Informera om att omsorgstagaren är avliden. Förbered dig på frågor om situationen som till exempel omsorgstagare namn och personnummer samt adress.

  4. Kontakta alltid din arbetsledning i samband med ett dödsfall. Arbetar du inom Göteborgs stads hemtjänst har Trygghetsjouren det arbetsledande ansvaret under helger, kvällar och nätter. Ring Trygghetsjouren på telefonnummer 031 - 365 85 85.

  5. Om du har tillgång till nycklar till bostaden, ska du vara redo att hjälpa till att låsa upp för polis, ambulans eller begravningsentreprenör. Du lämnar nycklarna i din hemtjänstlokal.

  6. Dokumentera det inträffande i daganteckningarna


Sjuksköterskan i hemsjukvården ansvarar, när omsorgstagaren haft hemsjukvård, för att:
  o kontakta läkare
  o den avlidne görs i ordning på ett respektfullt sätt
  o se till att anhöriga informeras om kontakt med begravningsbyrå enligt rutin för transport av avlidna

Läkaren ansvarar för att:
  o fastställa dödsfallet
  o informera närstående eller att förvissa sig om att någon annan gör det
  o transport av den avlidna sker

Syftet med rutinen är att medarbetare inom hemtjänsten ska få stöd i och veta hur de ska göra vid ett oväntat dödsfall.


Rutin vid oväntat dödsfall i ordinärt boende.pdf (249 KB)


2024-01-31 02:00:25
2024-01-23 13:31:10
2024-01-23 13:30:14
2024-01-23 13:29:32
2024-01-23 13:29:06
2023-12-19 15:03:44
2023-12-19 15:01:25
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Monika Malmborg/AldreVardOmsorg/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad
Ändrad