Kapitel: Trafik och kommunikationer

Inledning - Trafik och kommunikationer
7.01 Kommunala gator och vägar, gång- och cykelbanor 2009-2013
7.02 Underhåll av kommunala gator och vägar 2009-2013, tkr
7.03 Parkeringsövervakning 2009-2013
7.04 Biltrafikens storlek i vissa gatusnitt 1980-2013
7.05 Diagram - Trafikflöden vid betalstationer under betalperioden
7.06 Diagram - Trafikutveckling (fordonsrörelser) 1983-2013, index 1983=100
7.07 Diagram - Trafik över Göta Älv, variation över dygnet 2013
7.08 Diagram - Dubbdäcksanvändning i Göteborg medelvärde jan-feb 1980-2013
7.09 Trafikflödeskarta 2013
7.10 Vid trafikolyckor dödade och skadade personer 2009-2013
7.11 Vid trafikolyckor dödade och skadade personer efter ålder 2013
7.12 Trafikolyckor med personskada månadsvis 2009-2013
7.13 Diagram - Bilbältesanvändning i personbilar 1994-2013
7.14 Diagram - Andelen cyklister som använder cykelhjälm 1991-2013
7.15 Bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar 1990-2013 (inkl ägda av juridiska personer)
7.16 Personer med färdtjänst 1973-2013
7.17 Färdtjänst 2009-2013
7.18 Kollektivresor i Göteborg och regionen efter trafikslag 2011-2013, 1 000-tals enkelresor
7.19 Antal resor med spårvagn och de största busslinjerna (stadstrafiken) 2011-2013, 1 000-tals enkelresor
7.20 Biljettintäkter i kollektivtrafiken i Göteborg och regionen efter trafikslag 2011-2013, tkr
7.21 Trafiken vid Landvetter flygplats 1990-2013
7.22 Diagram - Passagerare (1 000-tals) vid Landvetter flygplats 1977-2013
7.23 Landets tio största flygplatser (antal passagerare) 2013