Kapitel: Kultur, fritid och turism

12.01 Universitetsbiblioteket och Chalmers bibliotek 2009-2013
12.02 Kommunens bibliotek, mediabestånd mm 2009-2013
12.03 Kommunens bibliotek, besök och lån per bibliotek 2013
12.04 Museibesök mm 2009-2013
12.05 Svenska kyrkan 2013, medlemsskap och gudstjänster mm
12.06 Vissa teatrar samt GöteborgsOperan spelåren 2009-2013
12.07 Göteborgs Symfoniker AB 2011-2013
12.08 Biografer 2009-2013
12.09 Liseberg AB 2009-2013
12.10 Generella kommunala bidrag till ideella organisationer 2009-2013, Mkr
12.11 Publiksiffror på vissa idrottsanläggningar 2011-2013
12.12 Uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler 2012 och 2013
12.13 Antal badande vid kommunala inomhusbad 2009-2013
12.14 Beläggning på Lisebergs camping och Lilla Bommens gästhamn
12.15 Fritidsbåthamnar 2013
12.16 Svenska Mässan 2009-2013, anställda, omsättning, utställare mm
12.17 Svenska Mässan 2009-2013, besökare vid större publikmässor
12.18 Hotellrum och gästnätter 2009-2013
12.19 Hotell, gästnätter efter nationalitet 1980-2013, 1 000-tal
12.20 Hotell, kapacitetsutnyttjande och gästnätter 2013 efter månad