Kapitel: Inkomster, taxering och prisutveckling

Inledning - Inkomster, taxering och prisutveckling
13.01 Medelinkomster 1991-2012 efter ålder och kön, 2012 års penningvärde, tkr
13.02 Diagram - Medelinkomst 2012, efter ålder och kön, tkr
13.03 Folkmängd efter sammanräknad förvärvsinkomst 2012 efter kön och ålder, 20- år
13.04 Folkmängd efter sammanräknad förvärvsinkomst 2012 efter familjetyp, 20- år
13.05 Taxering till statlig inkomstskatt 2008-2013, Mkr
13.06 Inkomst av kapital 2008-2013, statlig taxering, Mkr
13.07 Beskattningsbar förvärvsinkomst 2007-2013
13.08 Skatteunderlag, utdebitering och kyrkoavgift 1995-2015
13.09 Konsumentprisindex 1980-2013 årsmedeltal, 1980 = 100
13.10 Konsumentprisindex, fastställda månadstal 2010-sept 2014, 1980 = 100
13.11 Konsumentprisindex 1980-2013, 1980 = 100
13.12 Undergrupper i konsumentprisindex 2011-2013, 1980 = 100
13.13 Diagram - Konsumentprisindex 1950-2013 årsmedeltal, 1949 = 100
13.14 Kronans värde 1980-2013