Kapitel: Finanser

Inledning - Finanser
14.01 Ekonomin i sammandrag 1980-2013, koncernen Göteborgs stad
14.02 Balansräkning 2011-2013, koncernen Göteborgs stad
14.03 Balansräkning 2011-2013, nämnderna
14.04 Investeringar 2009-2013, nämnderna, Mkr
14.05 Investeringar 2009-2013, vissa kommunala bolag, Mkr
14.06 Intäkter och kostnader mm 2013, nämnderna, tkr
14.07 Intäkter och kostnader mm 2013, stadsdelsnämnder, Mkr
14.08 Nettokostnader per verksamhet 2009-2013, nämnderna, Mkr
14.09 Intäkter och resultat mm 2013, kommunala bolag, tkr