Kapitel: Befolkning

Inledning - Befolkningsstatistik
4.01 Folkmängdsutveckling 1800-2013
4.02 Folkmängd 1940-2013 efter ålder och civilstånd
4.03 Folkmängdsutveckling 1900-2013 efter 1966, 1967 och 1974 års gränser
4.04 Folkmängdsutveckling 1 januari 1922-2014 i införlivade områden
4.05 Folkmängd 1900-2013 vid årets slut efter kön och ålder
4.06 Diagram - Befolkningens åldersstruktur år 1900, 1950 och 2013
4.07 Folkmängd 2013 efter kön, ålder och civilstånd
4.08 Folkmängd 2013 efter kön och ålder, ettårsklasser
4.09 Utländska medborgare efter land (minst 300 personer) 1970-2013
4.10 Diagram - Utländska medborgare och svenska medborgare födda i utlandet 1998-2013
4.11 Diagram - Födda i utlandet 1993 och 2013 efter vanligaste födelseländer 2013
4.12 Utrikes födda efter land (minst 500 personer) 1985-2013
4.13 Folkmängd 2013 vid slutet av året, prognos för 2014-2018
4.14 Diagram - Förändring av antalet barn och äldre mellan 2013 och 2018 enligt befolkningsprognos 2014
4.15 Folkmängd 2008-2013, församlingar
4.16 Folkmängd 1990, 2000, 2010 och 2013, primärområden
4.17 Folkmängd 2013 efter ålder, primärområden
4.18 Svensk och utländsk bakgrund 2013, primärområden
4.19 Folkmängdens förändringar 1975-2013
4.20 Diagram - Folkmängd 1800-2010
4.21 Levande födda efter moderns ålder 2009-2013
4.22 Döda efter ålder 2009-2013
4.23 Diagram - Födda och döda 1968-2013
4.24 Livslängdstabell för Göteborg medelvärde 2009-2013
4.25 Civilståndsförändringar 2013 efter ålder
4.26 Inflyttade 2009-2013 efter ålder
4.27 Utflyttade 2009-2013 efter ålder
4.28 Flyttningsnetto 2009-2013 efter ålder
4.29 Diagram - In- och utflyttade 1968-2013
4.30 Flyttningar 1980-2013 efter område
4.31 Flyttningar 2013 efter ålder och område
4.32 Flyttningar 2012 och 2013 efter område
4.33 In- och utflyttade utländska medborgare 1985-2013
4.34 In- och utflyttade utländska medborgare 2013
4.35 Mottagna och utflyttade flyktingar 1990-2013
4.36 Diagram - Mottagna flyktingar i Göteborg 1985-2013