Kapitel: Areal och indelningar

Inledning - Areal och indelning
2.01 Karta - Göteborg med införlivade områden
2.02 Kommunens areal 1867 och framåt, hektar
2.03 Införlivning med Göteborgs kommun 1868-
2.04 Karta - Kommungräns och bebyggelseutbredning 2002
2.05 Kommunens indelning 1 januari 2014
2.06 Markanvändning, km2
2.07 Markanvändning, %
2.08 Karta - Primärområden
2.09 Nyckel mellan stadsdelsnämnder och primärområden 2012
2.10 Karta - Församlingar
2.11 Församlingar 2010, uppdelning på stadsdelsnämnder 2011