Välkommen till
Statistisk årsbok Göteborg

Statistisk årsbok lades ner 2015
Årsbok 2015 blev därmed den sista årsboken av de över 100 årgångarna som publicerats sedan den första årsboken kom ut år 1900.

Ladda hem hela boken (eller enskilda tabeller)
Alla tabeller går att ladda hem som excel och pdf-filer. Hemladdning görs på respektive tabellsida. Hela boken kan laddas ner till den egna hårddisken under ”ladda hem hela boken” i den övre menyraden. Då levereras boken i Word-format.

Utskrifter
Utskrifter av enstaka sidor görs lättast med Acrobatreader (pdf-filen) som finns vid varje tabell. Om många sammanhängande sidor ska skrivas ut är det lättare att ladda hem hela boken.

Kontakt
Om du har frågor angående Statistisk årsbok eller annan statistik om Göteborg kan du kontakta oss genom att klicka på ”kontakt” i den övre menyraden.

Sök
Under ”Sök” i den övre menyraden är det möjligt att söka efter en tabell genom att använda ett sökord.


Vi hoppas att du får stor användning av årsboken på Internet!
Statistik och Analys