Förord

Historik

Areal och indelningar

Väderlek och miljö

Befolkning

Bostäder, byggande och hushåll

Hamn, sjöfart och utrikeshandel

Trafik och kommunikationer

Arbetsmarknad och näringsliv

Social omsorg och Hälso- och sjukvård

Rättsväsen

Utbildning

Kultur, fritid och turism

Inkomster, taxering och prisutveckling

Finanser

Allmänna val

Stadsdelsnämnder

Stor-Göteborg

Västra Götalands län

Svenska storstäder