Ladda hem hela boken

Funktionen "Ladda hem hela boken" gör att du kan ladda ner hela årsboken till din hårddisk som en word-fil. Detta kan vara en fördel om du inte alltid har tillgång till internet eller om du vill skriva ut många tabeller samtidigt. Glöm inte att spara boken när du laddat ner den. Storleken på filen är cirka 1,5 MB.

"Ladda hem hela boken" uppdateras med en ny version varje månad. Versionerna namnges med år, månad och dag, till exempel 030820. Under rubriken "Senaste ändringar" (i den övre menyraden) kan du se om det finns tabeller som är uppdaterade efter den senaste versionen av "Ladda hem hela boken".


STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2015
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2014
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2013
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2012
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2011
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2010
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2009
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2008
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2007
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2006
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2005
STATISTISK ÅRSBOK GÖTEBORG 2004