Teckensnitt:
Teckenstorlek: Bredd på utskrift: cm Visa bilder:

Nytt chefsverktyg lanseras på Personalingången

(2008-05-12) När webbsidan Personalingången lanserades i höstas fick cheferna också tillgång till stöd för att jobba med rekrytering, lönebildning och rehabilitering. Lagom till ”halvårsdagen” kompletteras nu sajten med ett verktyg för den ofta komplicerade omställningsprocessen.


Personalingången (www.personalingangen.goteborg.se) är redan efter ett halvår ett välkänt begrepp inom Göteborgs Stad. Både bland chefer och bland andra medarbetare.

Inte minst på grund av den självservice som sköts via Personalingången. Bland annat har 31.000 anställda fått lära sig kommunens nya personalrapporteringssystem. Ytterligare 18.000 ska börja använda systemet i november.

– Tidigare har man skrivit sina rapporter på papper som sedan chefen eller en administratör tagit hand om. När den anställde nu gör det direkt i datorn har vi kapat flera led, säger projektledare Anette Dahlberg.

Förutom självservice kan de anställda också titta efter lediga tjänster som annonseras ut internt.

Fyra verktyg som stöd i chefsarbetet
Och för de medarbetare som också är chefer finns alltså nu fyra olika verktyg att använda som ett stöd i arbetet.

– Vi har försökt att välja de områden där chefer mest efterfrågar stöd. Vad behöver till exempel en chef som ska anställa för första gången? Med klickbara kartor som beskriver processen, checklistor, mallar och styrdokument visar Personalingången hur det hela går till, steg för steg, förklarar Anette Dahlberg.

Tanken är att en chef via Personalingången och processkartorna enkelt ska nå det mesta som han eller hon behöver veta vid till exempel en omställning.

– De ska inte behöva leta i tjocka böcker efter vilka lagar och regler som gäller. Vi presenterar dem på två sidor. Jag tror inte att det går att göra det mycket enklare, säger Anette Dahlberg.

Gemensamma arbetssätt underlättar
Hon anser att det är särskilt viktigt att ge både ledare och anställda ett bra stöd i jobbiga processer, som till exempel omställningar där människor måste byta arbete:

– I känsloladdade situationer är det naturligtvis skönt att kunna luta sig mot den här typen av stöd. Samtidigt är det ju så att det mesta av omställningsarbetet sköts av personalfunktionen. Där klargör Personalingången vad som är chefens respektive personalfunktionens ansvar i processen.

Anette Dahlberg förklarar att hon och hennes medarbetares övergripande uppgift är att göra personalarbetet så lätt och lättillgängligt som möjligt. Devisen de arbetar efter är ”Så mycket enklare”.

– Vi pratar ju ofta om hur viktigt det är med bra ledarskap. Då måste vi också skapa rimliga förutsättningar och ge cheferna verktyg så att de kan göra det de ska, säger hon.

Bra att bekanta sig med verktygen
Hon betonar också att Personalingången är under ständig utveckling. Nya verktyg och nya typer av användare (personalspecialister fackliga företrädare och controllers är på gång) kommer att dyka upp.

– Det är viktigt att ledare går in och botaniserar lite. Det är ett bra sätt att få veta vad som förväntas av dig som chef och vi arbetar kontinuerligt med nyheter och förbättringar, säger Anette Dahlberg.

Den 7 maj startar utbildningar för stadens personalspecialister i det nya arbetssättet och verktyget Omställning.

Thomas Östberg

Till Personalingången