Stadskansliets Ekonomihandbok


1677 - Ingående mervärdesskatt, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)

På detta underkonto debiteras avdragsgill ingående moms som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota med mera på anskaffningar till kommunens skattefria verksamheter, så kallad Ludvikamoms. Om inköp av tjänster eller varor sker från annat land till skattefria verksamheter redovisas dessa på konto 1678.