Göteborgsbladet 2004 - aprilversionen

I GÖTEBORGSBLADET 2004 hittar du den senaste och mest efterfrågade statistiken som beskriver olika delområden i Göteborg. Här presenteras uppgifter för 21 stadsdelsnämnder (SDN) och 94 primärområden tillsammans med en kommuntotal och en info-sida. Info-sidan är viktig att läsa eftersom den innehåller definitioner av Göteborgsbladets variabler.

GÖTEBORGSBLADET innehåller uppgifter om folkmängd och lägenheter. Där finns också statistik över gifta och ogifta personer med barn (observera att detta INTE är någon hushållsstatistik), arbetssökande, ohälsotal, förtidspensionärer, utbildning, inkomster och sysselsättning!

Variabeländringar hittar du sist på sidan. Först följer pdf-filer för stadsdelsnämnderna och därefter primärområdena. Om du vill göra egna bearbetningar av GÖTEBORGSBLADETS statistik hänvisas du till de två xls-filerna längre ner på sidan.

Vissa nyckelvariabler på SDN-nivå finns numera också i diagramform! Kolla in! Göteborgsbladet i bilder

Klicka här om du vill se på kartor över SDN, primärområden och basområden.


GÖTEBORGSBLADET 2004 för de 21 stadsdelsnämnderna (SDN)
Varje SDN ryms på en liggande A4-sida! Filen Samtliga SDN.pdf innehåller förutom alla SDN även uppgifterna för Göteborg och info-sidan till Göteborgsbladet.

Samtliga SDN.pdf Göteborg.pdf Info till Gbg-bladet.pdf

Välj att titta på enstaka SDN. (Längre ner hittar du de 94 primärområdena fördelade efter SDN-tillhörighet.)

01 Gunnared.pdf
02 Lärjedalen.pdf
03 Kortedala.pdf
04 Bergsjön.pdf
05 Härlanda.pdf
06 Örgryte.pdf
07 Centrum.pdf
08 Linnéstaden.pdf
09 Majorna.pdf
10 Högsbo.pdf
11 Älvsborg.pdf
12 Frölunda.pdf
13 Askim.pdf
14 Tynnered.pdf
15 Styrsö.pdf
16 Torslanda.pdf
17 Biskopsgården.pdf
18 Lundby.pdf
19 Tuve-Säve.pdf
20 Backa.pdf
21 Kärra-Rödbo.pdf


Göteborgsbladet 2004 för de 94 primärområdena
Varje fil innehåller de primärområden som tillhör en stadsdelsnämnd (SDN).
Varje primärområde ryms på en liggande A4-sida!

Pri i SDN 1.pdf
(256 kB)
SDN 1 GUNNARED
601 Lövgärdet
602 Rannebergen
603 Gårdstensberget
604 Angereds Centrum
Pri i SDN 2.pdf
(432 kB)
SDN 2 LÄRJEDALEN
605 Agnesberg
606 Hammarkullen
609 Linnarhult
610 Gunnilse
611 Bergum
612 Hjällbo
613 Eriksbo.
Pri i SDN 3.pdf
(257 kB)
SDN 3 KORTEDALA
301 Gamlestaden
302 Utby
303 Södra Kortedala
304 Norra Kortedala
.
Pri i SDN 4.pdf
(131 kB)
SDN 4 BERGSJÖN
305 Västra Bergsjön
306 Östra Bergsjön
Pri i SDN 5.pdf
(253 kB)
SDN 5 HÄRLANDA
209 Härlanda
210 Kålltorp
211 Torpa
212 Björkekärr
.
Pri i SDN 6.pdf
(501 kB)
SDN 6 ÖRGRYTE
201 Olskroken
202 Redbergslid
203 Bagaregården
204 Kallebäck
205 Skår
206 Överås
207 Kärralund
208 Lunden
.
Pri i SDN 7.pdf
(569 kB)
SDN 7 CENTRUM
110 Krokslätt
111 Johanneberg
112 Landala
113 Guldheden
114 Lorensberg
115 Vasastaden
116 Inom Vallgraven
117 Stampen
118 Heden
.
Pri i SDN 8.pdf
(318 kB)
SDN 8 LINNÉSTADEN
105 Masthugget
106 Änggården
107 Haga
108 Annedal
109 Olivedal
.
Pri i SDN 9.pdf
(255 kB)
SDN 9 MAJORNA
101 Kungsladugård
102 Sanna
103 Majorna
104 Stigberget
.
Pri i SDN 10.pdf
(303 kB)
SDN 10 HÖGSBO
509 Kaverös
510 Flatås
511 Högsbohöjd
512 Högsbotorp
516 Högsbo
.
Pri i SDN 11.pdf
(250 kB)
SDN 11 ÄLVSBORG
501 Fiskebäck
502 Långedrag
503 Hagen
504 Grimmered
.
Pri i SDN 12.pdf
(247 kB)
SDN 12 FRÖLUNDA
513 Tofta
514 Ruddalen
515 Järnbrott
517 Frölunda Torg
.
Pri i SDN 13.pdf
(191 kB)
SDN 13 ASKIM
523 Askim
524 Hovås
525 Billdal
.
Pri i SDN 14.pdf
(496 kB)
SDN 14 TYNNERED
506 Bratthammar
507 Guldringen
508 Skattegården
518 Ängås
519 Önnered
520 Grevegården
521 Näset
522 Kannebäck
.
Pri i SDN 15.pdf
(65 kB)
SDN 15 STYRSÖ
505 Styrsö

Pri i SDN 16.pdf
(246 kB)
SDN 16 TORSLANDA
704 Hjuvik
705 Nolered
706 Björlanda
707 Arendal
.
Pri i SDN 17.pdf
(318 kB)
SDN 17 BISKOPSGÅRDEN
701 Norra Biskopsgården
702 Länsmansgården
703 Svartedalen
708 Södra Biskopsgården
709 Jättesten
.
Pri i SDN 18.pdf
(322 kB)
SDN 18 LUNDBY
401 Brämaregården
402 Kvillebäcken
403 Slättadamm
404 Kärrdalen
710 Sannegården
.
Pri i SDN 19.pdf
(127 kB)
SDN 19 TUVE-SÄVE
405 Tuve
406 Säve
Pri i SDN 20.pdf
(256 kB)
SDN 20 BACKA
409 Skogome
410 Brunnsbo
412 Backa
413 Skälltorp
.
Pri i SDN 21.pdf
(125 kB)
SDN 21 KÄRRA-RÖDBO
407 Kärra
408 Rödbo


GÖTEBORGSBLADET:s statistik i två XLS-filer
Dessa använder du om du t ex vill göra egna bearbetningar.

GÖTEBORGSBLADET2004tab1.xlsTABELL 1
innehåller uppgifter om folkmängd efter kön och ålder, medborgarskap och födelseland samt bostadslägenheter efter hustyp mm. (149 kB)
GÖTEBORGSBLADET2004tab2.xlsTABELL 2
innehåller uppgifter om gifta och ogifta personer med barn, arbetslösa, ohälsotal, utbildning, inkomster och sysselsättning. (114 kB)


Förändring jämfört med förra Göteborgsbladet

Definitionen av ohälsotalet har ändrats så inga jämförelser bakåt i tiden kan göras. Läs mer om ohälsotal

Gifta och ej gifta personer med hemmaboende barn: Tidigare (t o m 1998) var åldersvillkoret för barn 0-17 år. Nu har SCB krånglat till det hela! Nu ingår samtliga hemmaboende barn 0-29 år. Dock gäller att minst ett barn per kategori skall vara i åldern 0-17 år. Hänger du med? Följande tre exempel lär klargöra det hela.

  • Exempel 1: Ej gift kvinna med två barn som är 14 respektive 22 år. I statistiken går hon in i kategorin med två barn.
  • Exempel 2: Ej gift kvinna med två barn som är 7 och 12 år. I statistiken går hon in i kategorin med två barn.
  • Exempel 3: Ej gift kvinna med tre barn som är 18, 20 och 25 år. Hon finns inte med alls i statistiken.