Stadsdelspresentationer i Powerpoint

Presentationsserier kopplade till Göteborgsbladet 2013

Här nedan finner du powerpointfiler med kartor, diagram och siffror som jämför stadens delområden. Första filen redovisar Göteborg som helhet med jämförelser mellan SDN. Övriga filer innehåller varje SDN med jämförelser mellan, i SDN:et ingående, primärområden.

Tanken är att dessa filer kommer att uppdateras och släppas årligen för att komplettera årets "Göteborgsblad". Bladet släpps vanligtvis runt midsommar och samt powerpoint- presentationerna så snart vi hinner efter det.