Bilstatistik

Göteborg jämfört med storstäderna och riket


Jämför man Göteborg med övriga kommuner så ligger vi bland de lägsta när det gäller antal bilar per 1000 invånare, även Malmö och Stockholm ligger i botten, vilket inte är förvånande då man av naturliga skäl inte behöver bil i storstäderna i lika stor utsträckning. Färst i landet har Sundbyberg med endast 276. Malung-Sälen och Älvdalen är de två kommuner som toppar listan, här har man strax under 700 bilar per 1 000 invånare!


Personbilar i trafik 2000-2014
Här nedan redovisas "samtliga personbilar i trafik ägda av enskilda personer och personliga företag". Bilar ägda av juridiska personer ingår inte. Detta beror på att de bilar som ägs av juridiska personer inte går att placera ut per delområde. (Det handlar om ungefär 27 000 bilar som vi inte redovisar, motsvarande 15 procent av det totala antalet bilar i staden.)
Familjer efter bilinnehav och stadsdelsnämnd 2014
Definition av begreppet Familj: Som familjer räknas "gifta par", "sambopar med gemensamt barn" samt "ensamstående personer". Sambopar som inte har gemensamt barn räknas som ensamstående och bildar därmed två familjer. Därför går det INTE att likställa familjer med hushåll.

I Göteborg har 37 procent av familjerna bil, det vill säga drygt var tredje familj. Att 37 procent av familjerna har bil innebär att hela 63 procent av familjerna i staden har ingen bil alls. Av de familjer som har bil, är det endast 6 procent som har 2 eller flera bilar.
Diagrammet nedan visar hur det ser ut i stadens 10 SDN, skillnaderna är stora. Västra Göteborg är den stadsdel där flest familjer har bil, följt av Norra Hisingen. I dessa båda SDN är det mer än hälften av familjerna som har bil. Föga förvånande är Centrum den stadsdel där färst familjer har bil, ungefär var fjärde familj.
Tittar vi på hur det ser ut i stadens primärområden (nivån under SDN) är det absolut vanligast att man har bil om man bor i Björlanda, hela 74 procent av familjerna där har bil. Bor man istället i Johanneberg, Krokslätt eller Sanna är det bara var femte familj (22 procent) som har bil.
I Bergum är det vanligast att familjen har flera bilar, här har som mycket som var tredje familj 2 bliar eller fler, i Johanneberg är det endast en familj på hundra, som har 2 eller fler bilar.

Drivmedel
Vanligaste drivmedlet är utan tvekan bensin, 63 procent av Göteborgs personbilar i trafik har detta drivmedel. Därefter följer diesel och på tredje plats etanol, övriga bilar (de som drivs av gas, el eller är en hybridbil) utgör endast 3 procent av stadens personbilar. Jämför vi med året innan ser det ungefär likadant ut, dock ser vi en liten ökning för diesel på bekostad av bensin.

Personbilar i trafik 2013 och 2014 efter drivmedelDetaljerad statistik

Bilinnehav 2000-2014.xlsBilinnehav 2000-2014.xlsPersonbilar i trafik, uppgifterna finns redovisade både per SDN och per PRI.
Bilinnehav familjer 2014.xlsBilinnehav familjer 2014.xlsFamiljer med och utan bil, uppgifterna finns redovisade både per SDN och PRI. Inom ovan familje-diagram.


Andra fordon
Är du intresserad av andra fordon än bilar finns det en tabell i Statistisk Årsbok som redovisar både personbilar samt andra fordon:
7.15 Bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar 1990-2013
Två observandum, för det första så är 2013 senaste året och för det andra så ingår juridiska personer i den tabellen, vilket de alltså inte gör i de siffror som vi presenterat här ovan.

Frågor?
Hittar du inte vad du söker eller har frågor kring statistiken? Hör av dig till oss: statistisk analys.